Toshiba Satellite U920T Bottom Assembly (Palmrest, Keyboard, Trackpad, Base)

Toshiba Satellite U920T Bottom Assembly (Palmrest, Keyboard, Trackpad, Base)